Tellusbutiken - GDPR

Tellusbutiken värnar om din personliga integritet vid all behandling av personuppgifter. Vi följer bestämmelserna för behandling av personuppgifter enligt GDPR. Vi behandlar endast personuppgifter när det är motiverat med hänsyn till ändamålet, Vi minimerar alltid användandet av personuppgifter i så stor utsträckning som möjligt, genom att istället använda kund id. Vi samlar inte in mer information än vad som behövs och har inte kvar informationen i våra register längre än nödvändigt. Insamlade uppgifter används inte till något annat än vad syftet var när de samlades in.

I kommunikation med oss, t.ex. vid frågor eller i ärende som rör reklamation av produkt kan vi förutom dina kontaktuppgifter, komma att behandla t.ex. ärendeinformation, kundnummer, klagomål, önskemål och andra uppgifter som du lämnar om dig själv i kontakten med oss.


För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

  • För att tillhandahålla tjänster eller produkter som du handlar/beställt och administrera vårt avtal med dig;
  • För att kommunicera med dig och administrera ditt ärende(t.ex. hantera reklamationer/skador, klagomål eller synpunkter etc.
  • För att marknadsföra produkter och tjänster (även via e-post och sms/mms) som kan vara av intresse för dig.
  • Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, hantera eventuella reklamationer eller andra typer av ärenden.
  • Vi skyddar dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.
  • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
  • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna.

Kontakta oss

Telefon: 0152 22070

 


Adress

Malmbyvägen 13,

645 47 Strängnäs

 

Mail

info@tellusbutiken.se

 

 

 

Öppettider

Vardagar 7:00 - 17:00

Lördagar 10:00 - 14:00